ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย                               จำนวน      1     อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 65  ถึง  วันที่ 26 ส.ค. 65
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์