ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

นำเสนอผลงานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
20220204124521.jpg - นำเสนอผลงานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ | https://www.abcm.ac.th 20220204124532.jpg - นำเสนอผลงานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ | https://www.abcm.ac.th 20220204124541.jpg - นำเสนอผลงานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ | https://www.abcm.ac.th 20220204124549.jpg - นำเสนอผลงานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ | https://www.abcm.ac.th 20220204124601.jpg - นำเสนอผลงานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ | https://www.abcm.ac.th