ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียน(รอบห้องเรียนพิเศษ) อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียน (รอบห้องเรียนพิเศษ)
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อ.2 MEP ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
อ.2 MSEP คณิตและวิทย์ ดาวน์โหลดไฟล์
อ.2 LMAP ภาษาและคณิต ดาวน์โหลดไฟล์
ป.1 EP ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์
ป.1 MSEP คณิตและวิทย์ ดาวน์โหลดไฟล์
ป.1 LMAP ภาษาและคณิต ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ.2 และ ป.1 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์