ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขยายเวลารับระเบียบการ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565 อนุบาลปีที่ 2 ห้องเรียน LMAP

1.1 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 540-1-02639-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวนเงิน 100 บาท
1.2 เตรียมสลิปการโอนเงินเพื่อแนบใบสมัครและเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
1.3 ศึกษาคู่มือการรับสมัครได้ที่ QR Code ท้ายประกาศนี้
1.4 รับระเบียบการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/3EuxUUN หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบไฟล์สลิปการโอนหรือหลักฐานการชำระค่าสมัครและแนบไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร
1.5 รอการตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครจากผู้ดูแลระบบ (ใช้เวลาในการตรวจสอบ 1-2 วัน)
1.6 หลังจากผู้ดูแลระบบอนุมัติสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3ErPLfa หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้
1.7 ยื่นใบสมัครโดยการกรอกผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/3Et95bL หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.00 น. (5 วันเท่านั้นตามปฏิทินการรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ)
1.8 หลังจากกรอกสมัครแล้วแล้ว ผู้ดูแลระบบอนุมัติออกบัตรสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในวันถัดไป ได้ที่ https://bit.ly/3qtmpbp หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้
1.9 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ http://abcm.ac.th
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
270.14 KB ดาวน์โหลด