ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ประถม โครงการปกติ ดาวน์โหลดไฟล์
ประถม โครงการภาษา-คณิต ดาวน์โหลดไฟล์
ประถม โครงการวิทย์-คณิต ดาวน์โหลดไฟล์
ประถม โครงการ EP ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
633.31 KB ดาวน์โหลด
927.25 KB ดาวน์โหลด
725.06 KB ดาวน์โหลด
754.02 KB ดาวน์โหลด
749.48 KB ดาวน์โหลด
688.37 KB ดาวน์โหลด