ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Congratulation to EP students

ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนเก่ง ชั้น ป.3/7
น้องไข่มุก ด.ญ.อัญมณี สุวรรณศักดิ์
และน้องส้มป่อย ด.ญ.ปพิชญา มณีวรรณ์
จาก English Progam Anubaan Chiangmai ที่ได้รับรางวัล
Bronze Awards สําหรับ Hippo 1 และ Little Hippo ตามลําดับ
ใน Hippo English Language Olympiad 2021 -TH