ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

สมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ -โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม SAP (เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เท่านั้น)