ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง 
1. ครูผู้สอนปฐมวัย 1 อัตรา  
2. อาสาสมัครพี่เลี้ยงปฐมวัย 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์