ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนพิเศษ)

แก้ไขเพิ่มเติม รอบห้องเรียนพิเศษ อ.2และ ป.1 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
125.16 KB ดาวน์โหลด