ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และพ่อครัว

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา        ผู้มีคุณสมบัติสอบ     จำนวน      5      ท่าน          
-พ่อครัว                                 ไม่มีผู้ผ่านผู้มีคุณสมบัติ