ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

รงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย                        จำนวน           1         อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่างประกาศ หรือเข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์