ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
80.44 KB ดาวน์โหลด