วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด