ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยา..

ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค COVID - 19

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกท่าน .......

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และอาสาสมัครพี่เลี้ยง (..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และอาสาสมัครพี่เลี้ยง (..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ