ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเรียนฟรีเพื่อเข้าเรียนศ..

Congratulations to our EP students. We’re very proud of you.

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน EP คนเก่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563