ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เตรียมตัวกันให้พร้อม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รอบห้องเรียนพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
รอบจับฉลาก (เฉพาะ อ.2) ดาวน์โหลดไฟล์
รอบนักเรียนใน (อ.3 อนุบาลเชียงใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์