ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( รอบโครงการพิเศษ )

บรรยากาศการรายงานตัว ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ( รอบโครงการพิเศษ )เป็นไปด้วยความเรียบร้อย