ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (สายงานการสอน) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (สายงานการสอน) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดย ดร.ปาริชาติ  เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม