ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาประถมศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาไทย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนสาขาวิชาประถมศึกษา
-ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
-ครูผู้สอนภาษาไทย 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์