ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ