ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และพี่เลี้ยงปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์          1     อัตรา
-พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย                    1     อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-27 ก.ค. 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์