ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

"ค่ายกลางวัน Day Camp 2021 ครั้งที่ 29"

ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม

"ค่ายกลางวัน Day Camp 2021 ครั้งที่ 29"

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมค่ายกลางวัน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างห้อง และได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันอย่างมีความสุข สนุกสนานและได้รับประสบการณ์ตรง โดยผ่านกระบวนการเล่น ในรูปแบบของกิจกรรมปฏิบัติตามฐานต่างๆ จำนวน 4 ฐาน

  • ฐานที่ 1 ลูกโป่งตกสวรรค์
    ฐานที่ 2 วิทย์คิดสนุก
    ฐานที่ 3 กีฬาพาเพลิน
    ฐานที่ 4 English is Fun

 

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดค่าย

และขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กๆ ด้วยค่ะ