ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่ ครูวิชาวิทยาศาสตร์ ครูวิชาภาษาไทย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่
-ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
-ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย