ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

รอบนักเรียนใน (อ.3 อนุบาลเชียงใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์
รอบห้องเรียนพิเศษ อ.2 และ ป.1 ดาวน์โหลดไฟล์
แก้ไขระเบียบการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ อ.2 และ ป.1 ดาวน์โหลดไฟล์
รอบทั่วไป (อ.2 โดยวิธีการจับฉลาก) ดาวน์โหลดไฟล์
นโยบายรับนักเรียน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.98 MB ดาวน์โหลด
316.53 KB ดาวน์โหลด
125.16 KB ดาวน์โหลด
255.07 KB ดาวน์โหลด
93.51 KB ดาวน์โหลด
983.86 KB ดาวน์โหลด