ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน ณ โรงเเรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ว่า เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลเเละทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21
20240710090633.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090634.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090636.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090637.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090639.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090640.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090642.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090643.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090644.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090646.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090647.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710090649.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ ของ ผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th