ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล

วันที่ ๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นประเพณีโบราณของเมืองเชียงใหม่ ที่มีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของภาคเหนือที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
20240710090028.jpg -  เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล | https://www.abcm.ac.th 20240710090029.jpg -  เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล | https://www.abcm.ac.th 20240710090030.jpg -  เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล | https://www.abcm.ac.th 20240710090032.jpg -  เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล | https://www.abcm.ac.th 20240710090033(1).jpg -  เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล | https://www.abcm.ac.th 20240710090033.jpg -  เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล | https://www.abcm.ac.th