ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันรับบัว

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
นำโดย นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันรับบัว ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชาวบัว ตามอัตลักษณ์ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกิจกรรมวันรับบัว เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความผูกพัน ความสามัคคี เป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ ทั้งคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียนใหม่ เข้าสู่รั้วบึงบัวของโรงเรียน ที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน และสร้างความประทับใจในความรักของพี่น้องร่วมสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตาม วีถีชาวบัวของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ให้ดำรงอยู่ต่อไป
20240710085604.jpg - กิจกรรมวันรับบัว | https://www.abcm.ac.th 20240710085606(1).jpg - กิจกรรมวันรับบัว | https://www.abcm.ac.th 20240710085606.jpg - กิจกรรมวันรับบัว | https://www.abcm.ac.th 20240710085609.jpg - กิจกรรมวันรับบัว | https://www.abcm.ac.th 20240710085611.jpg - กิจกรรมวันรับบัว | https://www.abcm.ac.th 20240710085613(1).jpg - กิจกรรมวันรับบัว | https://www.abcm.ac.th