ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมาโนช นันทา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมาโนช นันทา เนื่องในโอกาสรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

https://photos.app.goo.gl/pyoeczWwwATq6eUn6