นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ ที่ 1" ในการเเข่งขันวาดภาพ