[x] ปิดหน้าต่างนี้
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ :: Anuban Chiangmai School
ปิดรูปภาพที่แสดง
ปิดรูปภาพที่แสดง

     
 
 
       
ลงเว็บวันที่ 20 / ส.ค. / 2556
หัวเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนที่มีความอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
ลงเว็บวันที่ 20 / ส.ค. / 2556
หัวเรื่อง : กิจกรรมค่ายสัญจร โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2556
ลงเว็บวันที่ 1 / ส.ค. / 2556
หัวเรื่อง : ค่ายคุณธรรม สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เนื้อหาโดยย่อ : ค่ายคุณธรรม สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
ลงเว็บวันที่ 7 / ก.ค. / 2556
หัวเรื่อง : ๖๔ ปี วันบัวบูชา
เนื้อหาโดยย่อ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันบัวบูชา เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ลงเว็บวันที่ 30 / มิ.ย. / 2556
หัวเรื่อง : วันสุนทรภู่
เนื้อหาโดยย่อ : วันสุนทรภู่
ลงเว็บวันที่ 13 / มิ.ย. / 2556
หัวเรื่อง : ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู 2556
เนื้อหาโดยย่อ : พิธีไหว้ครู
ลงเว็บวันที่ 12 / มิ.ย. / 2556
หัวเรื่อง : ประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2556
เนื้อหาโดยย่อ : ฝ่ายกิจกรรมได้จัดการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2556
ลงเว็บวันที่ 12 / มิ.ย. / 2556
หัวเรื่อง : สภานักเรียนร่วมงานทำบุญประตูเมือง
เนื้อหาโดยย่อ : สภานักเรียนร่วมงานทำบุญประตูเมือง
ลงเว็บวันที่ 11 / มิ.ย. / 2556
หัวเรื่อง : น้อมไหว้ศา ครูบาเจ้าศรีวิชัย
เนื้อหาโดยย่อ : เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย
ลงเว็บวันที่ 10 / มิ.ย. / 2556
หัวเรื่อง : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1
เนื้อหาโดยย่อ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดประชุมผุ้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ลงเว็บวันที่ 31 / พ.ค. / 2556
หัวเรื่อง : รับ บัว สู่ บึง
เนื้อหาโดยย่อ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรับบัวสู่บึง ในวันที่ 30 พ.ค.2556
ลงเว็บวันที่ 26 / พ.ค. / 2556
หัวเรื่อง : กิจกรรม เวียนเทียน
เนื้อหาโดยย่อ : เนื่องในวิสาขบูชา
ลงเว็บวันที่ 18 / เม.ย. / 2556
หัวเรื่อง : งาน \"สระเกล้า ดำหัว\"
เนื้อหาโดยย่อ : งานดำหัวผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1
ลงเว็บวันที่ 21 / มี.ค. / 2556
หัวเรื่อง : พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื้อหาโดยย่อ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดงานวันบัวบาน และพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลงเว็บวันที่ 16 / มี.ค. / 2556
หัวเรื่อง : พิธีสูมาคาราวะ
เนื้อหาโดยย่อ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดพิธีสูมาคาราวะ และน้อง ๆ ร่วมส่งพี่ ผ.6
ลงเว็บวันที่ 16 / มี.ค. / 2556
หัวเรื่อง : วันบัวน้อยผลิบาน
เนื้อหาโดยย่อ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรมปฐมวัยใจสร้างสรรค์
ลงเว็บวันที่ 8 / มี.ค. / 2556
หัวเรื่อง : เลือกตั้ง สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
เนื้อหาโดยย่อ : ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2556
ลงเว็บวันที่ 4 / มี.ค. / 2556
หัวเรื่อง : DAY CAMP ฝ่ายปฐมวัย ประจำปี 2555
เนื้อหาโดยย่อ : DAY CAMP ฝ่ายปฐมวัย ประจำปี 2555
ลงเว็บวันที่ 4 / มี.ค. / 2556
หัวเรื่อง : DAY CAMP ENGLISH PROGRAM CLASS 4
เนื้อหาโดยย่อ : DAY CAMP ENGLISH PROGRAM CLASS 4
ลงเว็บวันที่ 4 / มี.ค. / 2556
หัวเรื่อง : กิจกรรมดนตรีหรรษา ฝ่ายปฐมวัย
เนื้อหาโดยย่อ : ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กิจกรรมดนตรีหรรษา ประจำปีการศึกษา 2555

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>